Eleccións á Xunta de Centro e de Titulacións

Segundo os artigos 38 e 39 dos Estatutos da Universidade de Vigo, e a Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro, segundo o Regulamento electoral xeral desta universidade, este Decanato resolve convocar eleccións a membros da Xunta de Centro e das Xuntas de Titulacións dos Graos en Educación Infantil, en Educación Primaria e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, de acordo co seguinte calendario aprobado pola Xunta electoral.

 

Calendario electoral

Data Proceso
3 de febreiro Exposición dos censos provisorios
Do 6 ao 8 de febreiro Reclamacións aos censos provisorios
15 de febreiro Exposición dos censos definitivos
Do 16 ao 23 de febreiro Presentación de candidaturas. Modelos: PDI | PAS | Estudantes
27 de febreiro Proclamación provisoria de candidatos/as: PDI | Estudantes (excluídas)
Do 1 ao 2 de marzo Presentación de reclamacións á proclamación provisoria de candidatos/as
6 de marzo Proclamación definitiva de candidatos/as: PDI | Estudantes
Do 7 ao 13 de marzo Período de campaña electoral.
14 de marzo Sorteo de mesa electoral | Acta
20 de marzo Votación no Seminario 1 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, de 11.00 a 19.00 horas.
22 de marzo Proclamación provisoria de candidatos/as electos/as
Do 23 ao 27 de marzo Reclamacións á proclamación provisoria de candidatos/as electos/as
29 de marzo Proclamación definitiva de representantes electos/as