Eleccións á Xunta de Centro e de Titulacións

Segundo os artigos 38 e 39 dos Estatutos da Universidade de Vigo, e a Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro, segundo a resolución do 17 de outubro de 2019 pola que se acorda publicar o Regulamento electoral xeral desta universidade (Publicada no DOGA do Luns, 28 de outubro de 2019), deste Decanato resolve convocar eleccións a membros da Xunta de Centro e das Xuntas de Titulacións dos Graos de Educación Infantil, en Educación Primaria e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, de acordo co seguinte calendario aprobado pola Xunta electoral.

 

Calendario electoral

Data Proceso
26 de outubro Exposición dos censos provisionais
PDI-A | PDI-B TC | PDI-B TP | PAS | Alumnado 1º e 2º ciclo | Alumnado 3º ciclo
Alumnado XT: CCAFD 1º ciclo e 2º ciclo; 3º ciclo | EI 1º ciclo e 2º ciclo | EP 1º ciclo e 2º ciclo | EI EP 3º ciclo
Do 26 ao 31 de outubro Reclamacións aos censos provisionais
2 de novembro Exposición de censos definitivos
PDI-A | PDI-B TC | PDI-B TP | PAS | Alumnado 1º e 2º ciclo | Alumnado 3º ciclo
Alumnado XT: CCAFD 1º ciclo e 2º ciclo; 3º ciclo | EI 1º ciclo e 2º ciclo | EP 1º ciclo e 2º ciclo | EI EP 3º ciclo
Do 3 ao 6 de novembro Presentación de candidaturas: Formulario
10 de novembro Proclamación provisional de candidatos/as
Do 11 ao 16 de novembro Presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidatos/as
18 de novembro Proclamación definitiva de candidatos/as
Do 19 ao 25 de novembro Período de campaña electoral.
26 de novembro Sorteo de mesa electoral | Acta
30 de novembro Votación no Seminario 1 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, de 11.00 a 19.00 horas.
2 de decembro Proclamación provisional de candidatos/as electos/as
Do 3 ao 10 de decembro Reclamacións á proclamación provisional de candidatos/as electos/as
14 de decembro Proclamación definitiva de representantes electos/as