Comisión Ambiental

Equipo Decanal

  • Óscar Garcia García
  • Vicente Romo Pérez

Persoal Docente e Investigador

  • María Mercedes Varela Losada
  • Antonia Blanco Pesqueira
  • Uxío Pérez Rodríguez

Estudantes

  • Iria López González
  • José Gabriel Lamothe Costas
  • Erea Soto Díaz

 

Comisión de Ética

Presidente: Óscar García García
Secretario: Carlos Luis Ayán Pérez
Vogais: Ángeles Parrilla Latas | Roberto Barcala Furelos | Cristina Caruncho Michinel

 

Comisión de Compensación

Grado en CCADF: José Luis García Soidán (Presidente) | Ezequiel Rey Eiras | Carlos F. Touriño González | Ana I. Rey Cao (PDI) | Vicente Romo Pérez | Jorge Viaño Santasmarinas | Diego Alonso Fernández (suplentes) | Isabel Noya Padín (estudiante) | Matías Zelarayán Velasco (suplentes)
Grado en EI: Mª Eulalia Agrelo Costas (Presidenta) | Cristina Varela Casal | Inés Lareo Martín | Marco Lucato (PDI) | José María Pazos Couto | Salvador Guillermo González González (suplentes) | Zeltia Augusta Pino Rodríguez (Alumnado) | Iria López González (Suplente)
Grado en EP: Mª Begoña Paz García (Presidenta) | Uxío Pérez Rodríguez | Cristina Caruncho Michinel | Margarita Pino Juste (PDI) | Mª Esther Martínez Figueira | Mirian Alvariñas Villaverde | Ana Acuña Trabazo (suplentes) | David Álvarez Caneda (Alumnado) | Pablo Lago Maciel (Suplente)